contact us

尖沙咀寶勒巷3號萬事昌廣場21樓全層
21/F, Multifield Plaza 3 Prat Avenue,Tsim Sha Tsui, Kowloon,Hong Kong

Tel : (852) 2388-6319/ 2388-6373
Fax : (852) 2388-3269
E-mail : info@fencing-lwf.com

:(852) 6093 9546

最新動向
奧運夢。劍擊體驗課程 暑期入門課程 2021
首頁 / 課程總監 ~ 周文迪
 • 課程總監 ~ 周文迪

  教練資歷:

  前香港劍擊隊代表
  最佳成績為個人重劍世界排名三十二名
  香港劍撃總會教練 (花劍、重劍)
  劍撃全方位 - 課程總監
  拔萃女書院 - 劍擊教練
  拔萃女小學 - 劍擊教練
  民生書院小學 - 劍擊教練
  超過三十年教授劍擊的經驗